Visiokurs

Created with Sketch.
visio

Visio Level 1 – 4500kr

Efter denna dag kommer du enkelt att kunna skapa olika typer av ritningar och processflöden. Samt hämta och eller koppla information i dina ritningar till olika data eller bild källor.

I våra öppna kurser ingår: Fika (FM och EM), Lunch, Gratis Parkering, 1 års support, kvalitetsgaranti och digital kurslitteratur eller lathund

Steg 1

Grunderna Terminologi, grundinställningar, ritytan, olika typer av mallar och ritningar Skillnaden mellan standard och professional versionen

Steg 2

Former och stenciler Hantera formerna, koppla former, dynamiska kopplingar, skapa egna former Auto connect, Auto add och Auto delete, ersätta former, Skapa egna stenciler

Steg 3

Ritverktyg Lägg till och formatera texter i dina objekt, text orientering, Form data Skapa egna fält i form data, gruppera former, bilder, lager, hantera o formatera sidor

Steg 4

Processer Flödesscheman, korsfunktionella flödesscheman Att bygga och förstå organisationsscheman, koppla data eller bilder till org. schema