Excel level 3

Created with Sketch.
excel

Kursmål Level 3 – 4500kr

Efter denna kurs kommer du att kunna länka data till dina kalkyler från olika böcker och sammanställa denna information med konsolidering eller Pivottabeller.
Du kommer att lära dig funktioner som ANTALOM, LETARAD, SAMMANFOGA, VECKONUMMER, BETALNING. Slutligen kommer du också att skapa mindre Makron och förstå hur de skall hanteras.

I våra öppna kurser ingår: Fika (FM och EM), Lunch, Gratis Parkering, 1 års support, kvalitetsgaranti och digital kurslitteratur eller lathund

1 dags kurs med 4a steg se detaljinnehåll nedan, Välkommen till Candatia.

Excel Steg 9

Länka och konsolidera
Skapa länkar mellan olika böcker, länka till celler, länka till område
Länka till andra program, Konsolidera en eller flera tabeller, Gruppering av rubriker

Excel Steg 10

Pivottabeller
Skapa , redigera, formatera, gruppera, ändra beräkningar, Utsnitt

Excel steg 11

Arbeta med funktioner
Kapslade, Statistiska, Logiska, Finansiella, Sök,Text och datum funktioner
bl a ANTALOM, SUMMAOM, OMFEL, LETARAD,SAMMANFOGA.

Excel Steg 12

Makron
Grunderna i makrohantering, Spela in makron, Grunderna i VBA
Koppla makron