Arbetar ni effektivt?

Created with Sketch.

Arbetar ni effektivt?

Arbetar alla på ert företag effektivt med skapandet av dokument?
Har era dokument alltid ett enhetligt utseende?
Många företag har idag problemet att de anställda inte använder dokument som följer deras grafiska profil. Detta kan bero på flera orsaker bl.a. på att mallarna är svårhanterliga, svåra att hitta eller att alla har egna strategier för att skapa en mall.

Vi på Candatia hjälper er att skapa smarta, enhetliga och lättillgängliga mallar https://candatia.se/officemallar/fficemallar